Kärret
Hos konstnärsparet Gussander-Persson på Kärret i Laxne får vi en kulturhistorisk och tidskronologisk trädgårdsvandring
som också handlar om hur olika sekler präglat vår inställning till naturen från medeltid till nutid.


Agneta och Magnus berättade om gamla tider genom att framföra ett skådespel i trädgården, som var indelad i olika epoker.
Några bilder illustrerar medeltiden (ca 1000-1500 e.Kr) i Norden - och i viss mån övergången till renässansen (från mitten av
1500-talet) i Norden.Den kortskaftade skäran användes på magra och steniga åkrar En exedran ingick alltid i medeltidsträdgården,
en upphöjd bädd med örter

De bjärta planken som delar in en av kvadraterna i mindre kvadrater illustrerar renässansens kärlek för starka färger.Till första sidanLänkarTrädgårdsproffsStyrellsenOm föreningenProgram våren 2014 Första sidanLänkarTrädgårdsproffsStyrelsenOm föreingenProgram_hösten 2016